Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư này nhắc đến việc xử lý thông tin mang thể nhận dạng cá nhân của VT999 (“Công ty”) mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web này hoặc khi liên lạc với chúng tôi để bắt buộc thông tin, dịch vụ hoặc trợ giúp khách hàng. khi đề cập “thông tin sở hữu thể nhận dạng cá nhân”, chúng tôi muốn kể đến tên, shop, (các) số điện thoại, địa chỉ email, số nhân dạng, tài liệu và thông tin ngân hàng của bạn. Chính sách này còn áp dụng đối mang việc xử lý nhiều thông tin sở hữu thể nhận dạng cá nhân mà đối tác marketing chia sẻ với siêu thị. Chính sách này không vận dụng đối sở hữu nhiều thực tiễn của những thực thể công ty khác mà siêu thị không với hoặc không có quyền kiểm soát hoặc mọi người mà siêu thị không thuê mướn hay quản lý.

Chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư

Bằng việc truy cập và dùng trang web này, bạn được xem là đã chấp nhận những Điều khoản sử dụng của trang web này cũng như các điều khoản và điều kiện trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi thu thập mọi thông tin định danh cá nhân như tên, cửa hàng bưu điện, liên hệ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được dùng để đáp ứng bắt buộc cụ thể của bạn, trừ lúc bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.
Thông tin chúng tôi thu thập mang thể bao gồm tên, chức danh, tên doanh nghiệp hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn.
Chúng tôi mang thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và time bạn truy cập vào trang web; những trang bạn truy cập lúc mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đấy bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được tiêu dùng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Trang web với thể sử dụng cookie và kỹ thuật theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được phân phối. Cookie và công nghệ theo dõi siêu hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào.
Cookie cũng với thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, ví như trước ấy bạn đã phân phối thông tin cá nhân định danh, cookie mang thể gắn với nhiều thông tin ấy.
Cookie và thông tin theo dõi thu thập được với thể được chia sẻ với bên thiết bị ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập lúc khách truy cập xem nhiều trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra mọi quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu người dùng thích hợp mang Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc dùng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi mang bạn về những sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời tới mọi sự kiện của chúng tôi.
Chúng tôi sở hữu thể chia sẻ thông tin với nhiều cơ quan chính phủ hoặc những doanh nghiệp khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.
Chúng tôi có thể khiến như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) phấn đấu để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đấy đã xảy ra. nhiều thông tin không được cung cấp cho nhiều doanh nghiệp này vì mục đích tiếp thị.Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn.
Chỉ các nhân viên, những đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) mang quyền tiếp cận mọi thông tin này. mọi email và bản tin từ trang web này cho phép bạn sắm không tiếp tục nhận thư.